787 682 912 fdr@ciosl.pl

Zajęcia środowiskowe dla dzieci, których rodzice są uczestnikami zadania „Częstochowa silna dzielnicami” mają na celu, między innymi rozbudzanie Ich zainteresowań i pasji🎼🎻.
W związku z powyższym przybył dzisiaj do nas Adam Ługowski – skrzypek Opery Wrocławskiej , który wciągnął dzieci w piękny, fascynujący świat muzyki….
Natomiast rodzice intensywnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych!!