787 682 912 fdr@ciosl.pl

Dziś DOSL Mirów jutro DZIELNICOWY KLUB MIESZKAŃCA

19.11.2020 ekipa DOSL Mirów wraz z mieszkańcami uprzątnęła teren na Złotej Górze.
Dużo śmieci i dużo pracy… Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w naszą wspólną akcję.