787 682 912 fdr@ciosl.pl

Spotkanie edukacyjne dla rodziców dzieci uczestniczących w półkoloniach za nami🙂. Dzieci odliczają czas do ich rozpoczęcia, a rodzice chętni do współpracy w poszukiwaniu zatrudnienia i rozwoju zawodowego!