787 682 912 fdr@ciosl.pl

Każda pożyteczna akcja organizowana w dzielnicy Wyczerpy – Aniołów nie może się obejść bez czynnego udziału Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej prowadzonego przez Stowarzyszenie Perasada. Dziękujemy Fundacja Rething Częstochowa za zaproszenie nas jako partnera do akcji sadzenia drzew, które odbyło się 23 sierpnia przy ul. Kontkiewicza 4. Cieszymy się, że udało się zaprosić wielu mieszkańców dzielnicy i wolontariuszy, którzy podjęli się tego, jak się okazało, niełatwego zadania. Dzięki wsparciu strażaków z OSP Kuźnicy Marianowej sprawa obfitego podlania drzewek nie stanowiła większego problemu. Dziękujemy Huta szkła – Stolzle za włączenie się do akcji i ufundowanie 5 drzew. Akcja nie zakończyła się jednak w niedzielę, gdyż każde drzewo zostało zaadoptowane przez konkretne osoby, które podjęły się jego systematycznego podlewania.