787 682 912 fdr@ciosl.pl

MOPS jest jednym z realizatorów akcji ,,Rodzinne Relacje na Wakacje”, która jest częścią projektu “Częstochowa silna dzielnicami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

✅W ramach wsparcia dzieci naszych uczestników mogą wziąć udział w PÓŁKOLONIACH.

🔖DOSL MOPS uczestniczą w realizacji działań w szkołach w dzielnicach: Północ, Ostatni Grosz, Dźbów, Lisiniec, Grabówka.

🔖Zainteresowane inicjatywą osoby zamieszkujące dzielnicę Podjasnogórska mogą zgłaszać się do Fundacji dla Rozwoju, która realizując działania projektu w dzielnicy Śródmieście objęła wsparciem akcji wakacyjnej również mieszkańców Podjasnogórskiej.
🔖Z kolei chętnych do wzięcia udziału w naszym projekcie mieszkańców Błeszna zapraszamy do kontaktu z animatorem lokalnym DOSL Błeszno – tel. 572 376 696

SZCZEGÓŁY

Dwutygodniowe turnusy, 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem weekendów):

  • dla dzieci 7-12 lat
  • zajęcia w szkole i w terenie
  • opieka wykwalifikowanej kadry
  • zabawa, edukacja, aktywny wypoczynek, wycieczki
  • zapewniony ciepły posiłek i napoje

TERMINY

  • I turnus – 6-17 lipca

    II turnus – 20-31 lipca

Każdy turnus to maksymalnie 14 dzieci. Zajęcia będą odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimów sanitarnych dot. zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Akcja pod hasłem Rodzinne relacje na wakacje” organizowana w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami” skierowana jest szczególnie do rodziców/opiekunów prawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, powodem której jest pandemia koronawirusa COVID-19. Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. osoby odczuwające zagrożenie wykluczeniem społecznym, a także osoby, które są zagrożone utratą pracy, korzystające ze wsparcia MOPS, doświadczające różnego rodzaju kryzysów i problemów, samotnie opiekujące się osobą zależną.

Uwaga! Liczba miejsc dla dzieci jest ograniczona (2 turnusy, po 14 osób każdy).

KONTAKT W SPRAWACH PÓŁKOLONII
w dzielnicach, w których akcję wakacyjną współorganizuje MOPS – bezpośrednio w szkole prowadzącej akcję w danej dzielnicy lub u animatora lokalnego:

DZIELNICA OSTATNI GROSZ

🔸Szkoła Podstawowa nr 8 – tel. (34) 363 14 77

🔹Animator Lokalny DOSL Ostatni Grosz – tel. 572 376 590

DZIELNICA LISINIEC

🔸Szkoła Podstawowa nr 13 – tel. (34) 362 86 33

🔹Animator Lokalny DOSL Lisiniec – tel. 572 377 071

DZIELNICA PÓŁNOC

🔸Szkoła Podstawowa nr 2 – tel. 500 842 855

🔹Animator Lokalny DOSL Północ – tel. 572 376 688

DZIELNICA GRABÓWKA

🔸Szkoła Podstawowa nr 29 – tel. (34) 362 71 48

🔹Animator Lokalny DOSL Grabówka – tel. 572 377 069

DZIELNICA DŹBÓW

🔸Szkoła Podstawowa nr 52 – tel. (34) 365 99 19

🔹Animator Lokalny DOSL Dźbów – tel. 572 376 632