787 682 912 fdr@ciosl.pl

Od połowy stycznia do połowy lutego w naszym Ośrodku mieścił się punkt wsparcia dla rodzin z dziećmi. Od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych działało Pogotowie Lekcyjne, w ramach którego nasi animatorzy pomagali uczniom w odrabianiu bieżących prac domowych oraz nadrabianiu braków edukacyjnych. Odbywały się również atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne – warsztaty plastyczne i ruchowe, a także zajęcia taneczne w klubie Taurus. Konsultacji dla rodziców odczuwających wykluczenie społeczne spowodowane negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 udzielał pedagog, psychoterapeuta oraz mediator. Odbywał się także cykl spotkań socjoterapeutycznych dla rodziców z dziećmi pod hasłem „Mamo, Tato porozmawiajmy”.