787 682 912 fdr@ciosl.pl

OSL Stare Miasto

Organizacja prowadząca OSL:

FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA „ADULLAM”
ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa | tel. 34 365 38 30

– Punkt Organizowania Społeczności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”
ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa | tel. 539 339 276

Organizowanie Społeczności Lokalnej dla dzielnicy Stare Miasto obejmuje budowanie potencjału społeczności, wspieranie postaw obywatelskich, pobudzenie do nawiązania i budowania relacji społecznych, zachęcenie do aktywnej integracji, przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia ze strony organów publicznych, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu. W ramach działań OSL oferowane są:

  • wsparcie animatora OSL, ukierunkowane na pomoc w planowaniu i realizacji oddolnych inicjatyw sąsiedzkich przy wykorzystaniu zasobów środowiskowych, instytucjonalnych, rzeczowych i ludzkich. W ramach OSL realizowane są zajęcia stacjonarne w ramach kół zainteresowań (np. językowych, plastycznych, dyskusyjnych), spotkania edukacyjne i integracyjne, punkt wymiany książki oraz działania terenowe, w tym imprezy plenerowe (np. piknik „Przystanek Warta”). Dzięki temu łamiemy niewidzialne bariery, które do tej pory zniechęcały mieszkańców do działania na korzyść ich społeczności.
  • wsparcie trenera warsztatów społeczno-obywatelskich, oferującego atrakcyjne, aktywne formy integracji lokalnej. Prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne rozwijające kompetencje, np. zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu, zajęcia wzmacniające twórczy potencjał dzieci i młodzieży w aspekcie budowania szerszego potencjału społecznego. Widzimy coraz większe zainteresowanie nowoczesnymi technologami, które mają wpływ na zacieśnianie więzi międzypokoleniowych.
  • wsparcie mediatora sporów sąsiedzkich, którego zadaniem jest prowadzenie bezstronnego dialogu, zmierzającego do zażegnania sytuacji konfliktowej u osób i grup, które wykazują potrzebę rozwiązania nieporozumień i poprawy wzajemnych relacji. Działania mają nie tylko charakter stacjonarny, ale i terenowy – wychodzimy konfliktom naprzeciw!
  • wsparcie Mobilnego Punktu Usług Społecznych, który ułatwia dostęp do indywidualnego wsparcia doradczego i konsultacyjnego świadczonego przez takich specjalistów jak: doradca ds. społecznych, edukator opiekuńczo-pielęgnacyjny i wizażystka. Działania Mobilnego Punktu dedykowane są osobom, które z różnych względów nie mają możliwości przemieszczania się w inne części miasta, tj. np. osobom starszym, niepełnosprawnym, niezamożnym, z rodzin wielodzietnych itp.
  • udział w działaniach służących przygotowaniu profesjonalnej diagnozy potrzeb mieszkańców dzielnicy Stare Miasto.
  • administrowanie Partnerstwem na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie” – współdziałanie na rzecz wizerunku dzielnicy i jej mieszkańców.

Działania z zakresu organizowania społeczności lokalnej dla dzielnicy Stare Miasto stanowią część składową projektu „Stare Miasto – Nowe Życie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, powierzonego do realizacji w formie zadania publicznego przez Gminę Miasto Częstochowa Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”.

OSL STARE MIASTO

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
tel. 539 339 276

KALENDARZ

wrzesień 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Dobre cięcie w Ośrodku Wsparcia

Dobre cięcie w Ośrodku Wsparcia

Wolontariuszki działające w Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” spożytkowały swój czas i fachowe umiejętności strzygąc podopieczne i podopiecznych ośrodka wsparcia, mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 34. Oprócz tak wyczekiwanej usługi fryzjerskiej nie zabrakło tego...

Biuletyn „Nasze Stare Miasto”

Biuletyn „Nasze Stare Miasto”

Biuletyn "Nasze Stare Miasto" trafił w ręce mieszkańców i mieszkanek. Obecna sytuacja nieco pokrzyżowała nam plany i mniej możemy się spotykać, ale kto powiedział, że nie możemy do siebie pisać? Pomysł na wydawanie biuletynu jest wznowieniem działania, które...