787 682 912 fdr@ciosl.pl
Zaznacz stron─Ö

Dzie╠Ękujemy Mieszkan╠ücom Rza╠Ęsawy za bardzo owocne spotkanie, kto╠üre odby┼éo sie╠Ę 8 wrzes╠ünia w sprawie zadan╠ü w ramach Budz╠çetu Obywatelskiego i moz╠çliwos╠üci jakie daje nasz Dzielnicowy Os╠ürodek Spo┼éecznos╠üci Lokalnej.