787 682 912 fdr@ciosl.pl

Partnerstwa

Działanie Miasta Częstochowy, które zbliża lokalne społeczności
i daje przestrzeń do realizowania wielu działań.