787 682 912 fdr@ciosl.pl

Jak w latach poprzednich, w tym roku również odbyły się Mikołajki. Mimo pandemii Towarzystwo Przyjaciół Dzieci: DOSL Kiedrzyn oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 4 wraz z darczyńcami zorganizowało spotkanie ze Świętym Mikołajem. Mikołaj odwiedził dzieci 08.12.2020 w Magicznej Krainie i obdarował podopiecznych, którzy wcześniej napisali do niego listy, wymarzonymi prezentami. Dzięki sponsorom ponad 70 potrzebujących dzieci z Kiedrzyna i placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia całodobowego z terenu miasta Częstochowy mogło cieszyć się wspaniałymi podarunkami.