787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLBłeszno

Liczby są zatrważające!

Statystyczny Polak marnuje rocznie 247 kg żywności. Jest to 5 miejsce w niechlubnym rankingu Unii Europejskiej. Przed nami znajduje się tylko Holandia, Belgia, Cypr i Estonia. Najlepiej w rankingu wypada Słowenia, Rumunia i Malta.

Na próżno szukać wspólnych uwarunkowań, które zobrazowałyby czemu to właśnie te państwa, znalazły się na poszczególnych miejscach. Można wnioskować, że chodzi tu głównie o mentalność ludzi i indywidualne cechy każdego społeczeństwa.

Najnowsze badania z 2020 roku wskazały, że ponad 50% Polaków przyznało się do wyrzucania żywności. Do kosza trafia najczęściej pieczywo, owoce, wędliny, warzywa, jogurty, ziemniaki i mleko.

Obszarami, w których najczęściej dochodzi do strat żywności, są gospodarstwa domowe (ponad 50%). Drugie i trzecie miejsca zajmują kolejno przetwórstwo (19%) i gastronomia (12%).

Niestety problem marnowania żywności nie dotyczy tylko Polski. Food and Agriculture Organization of the United Nations podaje, że na świecie co roku marnuje się 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia, co stanowi 1/3 produkcji żywności na ziemi.

Cały świat jest ogarnięty gigantycznymi problemami, związanymi z nadwyżką żywności i barkiem logistycznego wykorzystania na potrzeby najbardziej ubogich sektorów gospodarczych globu.

Z jednej strony nadwyżka w produkcji żywności, a z drugiej głód.
Coś tu jest nie tak?

Obserwuje się nadprodukcję żywności, a następnie jej marnowanie. Z drugiej strony wzrasta problem głodu, który jest dodatkowo wzmacniany przez problemy związane z pandemią (ograniczenia transportu, akcji charytatywnych itd.).

Marnowanie żywności przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska,
do degradacji i wyczerpywania się zasobów naturalnych, a to w rezultacie, zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie.

Dlatego obniżenie o połowę skali marnotrawstwa żywności do roku 2030 znalazło się wśród 17 najważniejszych celów rozwojowych ONZ.

Jeżeli interesuje Was to zagadnienie i chcielibyście poznać szczegółowe dane, zapraszamy do zapoznania się z poniższą lekturą.

Raport Federacji Polskich Banków Żywności z roku 2020 – https://bankizywnosci.pl/…/Raport_NieMarnujJedzenia…