787 682 912 fdr@ciosl.pl

Konsultacje telefoniczne z liderem Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy każdej z dzielnic mają prawo do korzystania z zasobów miasta i współdecydowania o najważniejszych dla niego sprawach. Dyskusje na temat kształtu naszej dzielnicy i miasta
są nieodzowną częścią pracy lidera BO, a podejmowanie decyzji przez lokalną społeczność jest wielką wartością, bo to oni wiedzą najlepiej, jakimi problemami należy się zająć w pierwszej kolejności. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego!