787 682 912 fdr@ciosl.pl

Pierwszy turnus półkolonii w ramach wsparcia środowiskowego dla uczestników projektu „Częstochowa silna dzielnicami” odbył się w dniach 6-17 lipca. W ramach zajęć dzieci uczestników mogły atrakcyjnie spędzić czas wolny, wyjeżdżając na wycieczki do Olsztyna, Krasiejowa, czy sali zabaw Hula Kula w Rędzinach; wychodząc do Magicznej Krainy, na basen do Ośrodka Taurus; biorąc udział w atrakcyjnych zajęciach: sportowych, animacyjnych, artystycznych. W tym czasie rodzice korzystali ze wsparcia, aktywizacji społeczno-zawodowej, uczestnicząc w spotkaniach psychoedukacyjnych indywidualnych oraz grupowych z animatorem inicjatyw lokalnych.