787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLBłeszno ❤️

Kiedyś śmieci wyrzucało się po prostu na wysypisko. Dzisiaj droga śmieci, znacznie się wydłużyła. Odpowiada za to skomplikowana gospodarka odpadami.
To działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów. Istnieją 3 zasady gospodarowania odpadami.
– maksymalnie zapobiegać powstawaniu śmieci
– ograniczyć negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko
– zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk

Na dobre gospodarowanie odpadami wpływa skuteczne prawo, selektywna zbiórka i recykling oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Gospodarka odpadami zaczyna się już w naszych domach. Śmieci powinniśmy we właściwy sposób segregować, a niektóre odpady możemy jeszcze raz wykorzystać.
Musimy znać sposoby postępowania z różnymi rodzajami odpadów, dlatego warto zapoznać się z poniższą stroną. Im więcej wiemy, tym lepiej może dbać o naszą planetę.

https://naszesmieci.mos.gov.pl/…/system-zarzadzania…