787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLBłeszno

W tym tygodniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Z tej okazji organizowane jest wiele akcji promujących to wydarzenie oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo ekologiczne świata.

Oczywiście w tym roku większość akcji została przeniesiona do internetu, który wypełniony jest webineriami na temat ekologii.

Wiele tematów poświęconych jest sytuacji w miastach:
– Projektowaniu i budowaniu budynków odpornych na zmiany klimatyczne, które mają wpływ na zdrowie, komfort
i jakość życia.

– Zarządzenie przestrzenią publiczną i tworzeniem zdrowego i przyjaznego miasta dla wszystkich grup społecznych.

– Zasady kształtowania oraz dbania o bioróżnorodność
w miastach.

– Korzyści płynące z zazieleniania obszarów miejskich.

– Innowacyjne rozwiązania ekologiczne stosowane
w miastach, które mają wspierać ekosystem miejski.

– Ograniczenie śladu węglowego.

– Znaczenie elektromobilności w długoterminowej strategii miast.

Częstochowa ma przygotowany taki dokument i można się
z nim zapoznać na oficjalnej stronie Urzędu Miasta.

Strategia rozwoju elektomoblilności dla miasta Częstochowy na lata 2020 – 2040

http://www.czestochowa.pl/…/strategia_rozwoju…

Jeżeli ktoś jest ciekawy, jakie rozwiązania i metody na następne lata przygotowuje Częstochowa, zapraszamy
do lektury.

Utrata różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemu to według unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 największe zagrożenia dla ludzkości w następnym dziesięcioleciu.

Kryzys bioróżnorodności i klimatyczny są ze sobą ściśle związane, dlatego tworzenie strategii i konsultacje o ekologii są ważne, aby w miastach nie odczuwać skutków zmian klimatycznych.