787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLBłeszno

Urząd Miasta Częstochowy przygotował ankietę na temat inicjatyw dla Mieszkańców i firm. Ankieta wykorzystana będzie do stworzenia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Częstochowy na lata 2021-2040″. Dokument będzie analizą obecnej sytuacji w mieście z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz wydajności odnawialnych źródeł energii. Pokaże również kierunek i potencjalne rozwiązania w redukowaniu emisji gazów cieplarnianych, podniesienia efektywności energetycznej i zwiększeniu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Strategia ma posłużyć zwiększeniu się korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych w skutek zwiększania wydajności miasta w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Opracowanie to jeden z warunków uzyskania funduszy europejskich.

W ankiecie może wziąć udział: właściciel zasobów mieszkaniowych
(wielo i jednorodzinnych), właściciel podmiotów gospodarczych i obiektów usługowych oraz właściciel przedsiębiorstw energetycznych.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić się za pośrednictwem formularza. Wypełniony wniosek należy pobrać i wysłać na wskazany adres mailowy. Termin składania wniosków to 20 kwietnia 2021 roku.

Formularz oraz dane do kontaktu poniżej.
https://czestochowanews.pl/…/um-czestochowa-gospodarka…

Wpis zakończymy starym polski przysłowiem, które idealnie pasuje do konsultacji społecznych:
„co dwie głowy to nie jedna”.