787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLBłeszno

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej Błeszno.

Z tej okazji nasi uczestnicy mieli możliwość skorzystania z zajęć na temat pieczy zastępczej, na których dowiedzieli się jakie wymagania należny spełnić, aby zostać rodziną zastępczą oraz gdzie można uzyskać więcej informacji na ten temat.

Oprócz zajęć stacjonarnych uczestniczy, mogli skorzystać z konsultacji telefonicznych, przeprowadzanych indywidualnie.

Dziękujemy za zaangażowanie się w tak ważny temat, jakim jest piecza zastępcza.

Po więcej informacji zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 34 372 42 24
oraz do Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,Dla Rodziny” tel. 502 985 101.