787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLPodjasnogórska – Z inicjatywy Prezydenta Miasta Częstochowy oraz przedstawicieli

firmy Klimek-Plast, za pośrednictwemDzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej Podjasnogórska,

zamieszkujący dzielnicę Seniorzy otrzymali przyłbice. To wygoda i łatwość w oddychaniu

Przyłbice posłużą podczas realizacji niezbędnych potrzeb życiowych, takich jak: zakupy,

wizyty lekarskie, czy zabiegi rehabilitacyjne.

Cieszymy się, że możemy pomagać!
#wszystkobędziedobrze

Wolny od wirusów. www.avast.com