787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLPółnoc
W Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej Północ odbył się ostatni Trening umiejętności psychospołecznych realizowany w ramach projektu pn. ,,Częstochowa silna dzielnicami” !
Dziękujemy wszystkim uczestnikom treningów za udział w zajęciach i wspólnie spędzony czas !
Jesteśmy przekonani, że umiejętności nabyte podczas wszystkich przeprowadzonych treningów będą przydatne w życiu codziennym.
Dziękujemy pani trener za wszystkie przeprowadzone zajęcia, które na długo zostaną w pamięci Mieszkanek i Mieszkańców dzielnicy Północ !
To były bardzo cenne i wartościowe spotkania !