787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLPółnoc

Kolejne spotkanie z trenerem umiejętności psychospołecznych za nami. Tematem spotkania były:
🔹 ,,Cechy osobiste i doświadczenia z przeszłości, mające wpływ na radzenie sobie z trudnościami.”
🔹 Podczas zajęć uczestnicy analizowali doświadczenia z życia pod kątem nabytych kompetencji społecznych.
🔹 Na podstawie analizy uczestnicy stworzyli mapę kompetencji,
która ma ułatwić wgląd w ich zasoby oraz podnieść umiejętności radzenia sobie z trudnościami.
🔈 Zapraszamy serdecznie na kolejne zajęcia ,które odbędą się w w dniu 21.10 w godz. 8.00-11.00 .
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt z animatorem lokalnym DOSL Północ ul. Czecha 21
☎️ tel. 572-376-688.

#zostajemywkontakcie