787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLPółnoc

Zachęcamy Mieszkanki i Mieszkańców dzielnicy Północ do systematycznego sortowania śmieci.

♻️Podczas rozmów z Naszymi Mieszkańcami często słyszymy, że segregacja śmieci bywa kłopotliwa, nie wszyscy też wiedzą w jaki sposób prawidłowo sortować odpady ❗️ ❗️

♻️Poprawne sortowanie odpadów zdecydowanie ułatwia ich recykling, co za tym idzie dzięki rozwojowi recyklingu dbamy zarówno o środowisko a co najważniejsze ma to wpływ na Nasze zdrowie. Tak wiele z Nas nie zdaje sobie sprawy, jak dużo śmieci otrzymuje drugie życie.

♻️Segregacja odpadów niesie za sobą wiele korzyści.

♻️Przede wszystkim selekcja odpadów zwiększa naszą świadomość ekologiczną a co najważniejsze odpowiedzialność za otoczenie w którym na co dzień żyjemy.

♻️Stosując się do zasad selekcji odpadów przyczyniamy się m.in. do poprawy jakości powietrza do poprawy jakości gleby oraz do poprawy jakości wody.

♻️Poprzez segregację minimalizujemy liczbę odpadów w naszym otoczeniu.

♻️Chronimy zasoby naturalne, które będą służyły kolejnym pokoleniom. Pamiętajmy sortowanie śmieci zaczyna się w naszych domach ❗️To od Nas zależy ich dalszy los ❗️Segregujmy śmieci nadając im ,,drugie życie” ❗️. Pamiętajmy segregacja odpadów to nasz wspólny obowiązek ❗️Działajmy razem dla dobra dzielnicy❗️

♻️ Jak segregować śmieci – wskazówki dla naszych Mieszkańców.
🟡 Pojemnik żółty : METALE TWORZYWA SZTUCZNE
🟡 Wrzucamy np. :
✅ foliowe torebki
✅ kartoniki po napojach czy mleku
✅ plastikowe nakrętki
✅ opakowania po jogurtach
✅ plastikowe butelki
✅ puszki po napojach
✅ opakowania metalowe

🟡 Nie wrzucamy:
❌ opakowań po aerozolach
❌ opakowań pobrudzonych tłuszczem
❌ pieluch, chusteczek, ręczników jednorazowych
❌ ubrań i opakowań z tekstyliów

🔵 Pojemnik niebieski: PAPIER
🔵 Wrzucamy np.
✅ opakowania z papieru i tektury
✅ makulaturę
✅ ulotki
✅ kartony
✅ zeszyty
✅ gazety
✅ papier biurowy
🔵 Nie wrzucamy:
❌ kartonów po mleku czy napojach
❌ tłustych opakowań po pizzy
❌ brudnej lub mokrej makulatury

🟢 Pojemnik zielony: SZKŁO
🟢 Wrzucamy np.
✅ puste szklane butelki po napojach i żywności bez nakrętek
✅ puste szklane słoiki
✅ puste szklane butelki po kosmetykach
🟢 Nie wrzucamy:
❌ reklamówek w których były gromadzone odpady szklane
❌ szkła okiennego
❌ porcelany, ceramiki, kryształów, żyrandoli
❌ żarówek, lamp, reflektorów, izolatorów
❌ zastawy stołowej
❌ luster
❌ szyb samochodowych

🟤 Pojemnik brązowy: BIOODPADY
🟤 Wrzucamy np.
✅ kuchenne resztki roślinne: obierki, skórki od warzyw i owoców
✅ resztki pochodzenia roślinnego np. fusy po kawie i herbacie
✅ trawę, liście, drobne gałęzie
🟤 Nie wrzucamy:
❌ zwierzęcych resztek kuchennych
❌ skorupek od jajek ❌odpadów zmieszanych
❌ kości i odchodów zwierzęcych
❌ drewna, popiołu, żwiru, kamieni

⚫ Pojemnik czarny: ODPADY ZMIESZANE
⚫ Wrzucamy np.
✅ zwierzęce odpady kuchenne: resztki mięsa, kości
✅ skóry skorupki od jajek
✅ pieluszki jednorazowe
✅ zanieczyszczony papier ceramikę i tekstylia
✅ odchody zwierzęce
✅ popiół (zimy)
⚫ Nie wrzucamy:
❌ baterii
❌ farb i resztek lakierów
❌ zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

♻️ Zachęcamy Mieszkańców do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców domów jednorodzinnych oraz wielolokalowych http://cuk.czestochowa.pl/harmonogram-wywozu-odpadow/
#zostajemywkontakcie