787 682 912 fdr@ciosl.pl

DOSL Północ💕 Chłopcy z ,,Team Man” ósmy dzień półkolonii rozpoczęli od spotkania z trenerem siatkówki panem Zbigniewem Markowskim. 💕Przeprowadził on pogadankę na temat sukcesów siatkarzy ze SP nr 2 oraz poprowadził zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.💕 Następnie uczestnicy odwiedzili kręgielnię, gdzie doszło do pasjonującej rozgrywki. Półkoloniści świetnie się bawili.💕 Końcówkę dzisiejszego dnia zakończyło spotkanie z panem policjantem asp. Danielem Zychem, przeprowadził on prelekcję na temat bezpieczeństwa i właściwych relacji w rodzinie.❗️✅ Animator lokalny DOSL Północ skierował kolejnych rodziców na aktywizację zawodową do Fundacji Dla Rozwoju gdzie otrzymają odpowiednią pomoc i wsparcie specjalistów.

#rodzinnerelacjenawakacje