787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLPółnoc
Dziś w DOSL Północ polecamy naszym Mieszkańcom inspirujący artykuł Andrzeja Twardowskiego pod tytułem “Porozumiewanie się dorosłego z dzieckiem”. 🙂 Autor artykułu dowodzi, że komunikacja dorosły – dziecko jest bardzo ważna w jego fazie rozwojowej! Rozwój dokonuje się w kontekście środowiska, w którym przebywa aktualnie dziecko i jest uzależniony od procesu komunikowania się. 😊 Według Andrzeja Twardowskiego dziecko od pierwszych dni swojego życia dostosowuje się do wzoru zachowania swoich opiekunów, natomiast opiekunowie dopasowują swe działania do wzoru aktywności dziecka. W ten sposób zachodzi obustronna interakcja. 😊 Co według autora tekstu ważne jest w komunikowaniu się z dzieckiem?🤔

🙂Dorośli powinni umieć posługiwać się pytaniami tak, aby zachęcały dziecko do myślenia i ubierania swych myśli w słowa!

🙂Stwarzanie możliwości zadawania pytań ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka!

🙂Ważne, by komunikacja z dzieckiem od okresu niemowlęcego odbywała się bardzo często i w sposób poprawny gramatycznie i składniowo, w ten sposób dziecko od najmłodszych lat nabiera kompetencji językowych i nawyku poprawnej wymowy!

🙂Dorośli blokują prawidłowy rozwój poznawczy dziecka w momencie, gdy nie dopuszczają go do głosu, posługują się jedynie nieuzasadnionymi nakazami i zakazami a także nie pozwalają dziecku przedstawić własnego zdania!

Dbajmy o dobrą komunikację z naszą pociechą!