787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLPółnoc

🔈 Czy wiedzieliście, że w dzielnicy Północ znajduje się stacja pomiarowa jakości powietrza ❓
Znajduje się ona niedaleko DOSL Północ a dokładnie przy ul. Baczyńskiego 2.
☁️ Parametry mierzone na stacji wykonywane są trzema metodami:
✅ automatyczną
✅ manualną
✅ pasywną.
☁️ Metodą automatyczną w stacji mierzony jest tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek azotu, tlenki azotu, ozon,
pył zawieszony, dwutlenek siarki.
☁️ Metodą manualną arsen, benzo(a)piren, kadm, nikiel, ołów, pył zawieszony.
☁️ Metodą pasywną natomiast benzen.
☁️ Celem pomiarowym stacji jest ochrona zdrowia Mieszkańców ❗️
Jeżeli chcecie być na bieżąco i monitorować jakość powietrza w Częstochowie i okolicach zachęcamy
do zapoznania się z mapą monitoringu jakości powietrza
👉🏼 ŹRÓDŁO http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/.
👉🏼 Warto posiadać taką wiedzę ponieważ powietrze, którym oddychamy ma wielki wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.
👉🏼 Z DOSL Północ jesteście na bieżąco.

#zostajemywkontakcie