787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLPółnoc

Zachęcamy Mieszkanki i Mieszkańców naszej dzielnicy do przeczytania artykułu mgr Martyny Ostrowskiej oraz mgr Anety Michcik pt. ,,Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz wyzwania związane z ich aktywizacją.”📚 Celem artykułu jest próba przedstawienia problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne na rynku pracy oraz wyzwań związanych z aktywizacją tej grupy społecznej. 📚Punktem wyjścia do rozważań w artykule jest próba obalenia funkcjonującego wciąż zbyt często stereotypu, że osoba niepełnosprawna to ,,gorszy” pracownik. 📚W artykule autorki omawiają:

✅definiowanie niepełnosprawności w przepisach prawa,

✅rolę jaką spełnia praca w życiu osób niepełnosprawnych,

✅dyskryminację osób niepełnosprawnych w trakcie poszukiwania pracy oraz trwania stosunku pracy,

✅ wyzwania jakie stoją na drodze do ich aktywizacji zawodowej.

❗️ Pamiętajmy, że zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych jest bardzo ważnym aspektem w ich życiu. Praca pozwala tym osobom pokonywać własne ograniczenia i lęki, ❗️funkcjonować z innymi ludźmi, dzięki czemu stają się częścią grupy społecznej. Akceptacja drugiego człowieka to coś pięknego i jest ważna w życiu każdego z nas. Pamiętajmy o tym. DOSL Północ zapraszamy do lektury.

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/80587/201705291540&BP_10_2016_20_23.pdf