787 682 912 fdr@ciosl.pl

Czas na trochę wspomnień od Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej Podjasnogórska!
Przez okres trwania projektu pn. ,,Częstochowa silna dzielnicami” spędziliśmy z Wami bardzo wiele godzin podczas różnego rodzaju form wsparcia.
Razem udało nam się zrealizować wiele inicjatyw lokalnych między innymi ,,zazielenianie” dzielnicy Podjasnogórska.
Formy wsparcia, które udało nam się zrealizować mimo pandemii to między innymi:
cykliczne kawiarenki tematyczne,
zajęcia sportowe takie jak: joga, nauka tańca towarzyskiego oraz wspólne spacery,
treningi umiejętności psychospołecznych oraz treningi zarządzania własnymi środkami finansowymi,
spotkania ze specjalistami w zakresie dietetyki, wizażu, profilaktyki raka piersi czy pieczy zastępczej, dzielnicowym i strażakami,
wyjścia na różnego rodzaju wystawy,
spotkania z doradcami zawodowymi.

Dziękujemy, ze byliście z Nami przez cały ten czas!
Za wspólne długie rozmowy, wzajemne wsparcie i chęć do działania.
Bez was drodzy Mieszkańcy tak naprawdę nie byłoby Dzielnicowego Ośródka Społeczności Lokalnej.
Wierzymy, ze wspólne działania owocują na przyszłość!