787 682 912 fdr@ciosl.pl

💡 Za nami kolejny ,,Trening umiejętności psychospołecznych!”

💡 Było to kolejne bardzo wartościowe spotkanie podczas, którego uczestnicy:

🧠 rozwiązywali test asertywności Rathusa,
🧠 rozmawiali na temat różnych obliczy asertywności,
🧠 sprawdzali czy sami zachowują się asertywnie,
🧠 rozważali wiele sytuacji, w których człowiek powinien zachowywać się asertywnie.

💡 Chcesz wziąć udział w ,,Treningu umiejętności psychospołecznych?”
💡 Skontaktuj się z Naszym Animatorem i dowiedz się więcej!