787 682 912 fdr@ciosl.pl

Za nami ostatni Trening umiejętności psychospołecznych!

Tym razem głównym tematem naszych rozmów była asertywność.

Dużo rozmawialiśmy o tym, jak dobrze powiedzieć nie żeby nie było one przepełnione agresją.

Wspólnie szukaliśmy granic między agresywnym nie,
a tym uległym.

Mieliśmy również czas na przećwiczenie asertywnych odpowiedzi.

Drugą część zajęć poświęciliśmy na podsumowanie wszystkich nabytych podczas zajęć umiejętności.

Teraz uczestnicy wiedzą czym dokładnie są kompetencje społeczne, dlaczego warto je stale doskonalić.

Podczas treningów umiejętności psychospołecznych był czas na ćwiczenie komunikacji, autoprezentacji czy odpowiedniego odmawiania.

Wszystkie zajęcia były niesamowicie wartościowe!

Bardzo dziękujemy Paniom trenerkom, które tak skrupulatnie przekazywały całą swoją wiedzę na tematy związane z umiejętnościami psychospołecznymi.