787 682 912 fdr@ciosl.pl

Spotkania z Wami lubimy najbardziej!
Kilka dni temu udało nam się zorganizować spotkanie z uczestnikami projektu ,,Częstochowa silna dzielnicami”, które było świetną okazją do wspólnych wspomnień.
Uczestnicy opowiadali jakie mają najlepsze wspomnienia związane z uczestnictwem w zajęciach, co było dla nich najbardziej wartościowe oraz o tym, co chcieli by jeszcze zrobić.
Jak sami przyznali miejsce takie jak nasz Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej są bardzo potrzebne.
Bardzo się cieszymy, że korzystając z oferowanych przez DOSL form wsparcia udało im się znaleźć zatrudnienie, uniknąć samotności, poznać swoje mocne strony i zdobyć wiele nowych umiejętności, a także zintegrować się jako mieszkańcom dzielnicy. Dzięki temu powstaje już wiele kolejnych planów na wspólne dzielnicowe działania.
Podczas spotkania nie mogło oczywiście zabraknąć oglądania zdjęć ze wszystkich przedsięwzięć organizowanych w DOSL Podjasnogórska.

Dziękujemy wszystkim, którzy mogli się z nami spotkać!