787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLOstatniGrosz

Za nami kolejny ,,Trening umiejętności psychospołecznych”. Podczas zajęć omówiliśmy zagadnienie Komunikacji werbalnej – czyli sposób porozumiewania się za pomocą słów. Omówiliśmy co musi zaistnieć, aby komunikacja werbalna miała miejsce:
🗣 mówca – osoba nadająca komunikat,
🗣 odbiorca – czyli osoba, do której komunikat jest przekazany.
🗣 język – kod, którym posługuje się zarówno mówca jak i odbiorca.

Jakie przeszkody mogą zakłócić komunikacje werbalną:
🗣 różnice kulturowe;
🗣 utrudniona percepcja. Barierą będzie np. zbyt szybka lub niewyraźna mowa. Mówca używa niezrozumiałych słów dla odbiorcy;
🗣 stereotypy np. chętnie rozmawiamy z kimś, kogo lubimy bądź uważamy go za autorytet niż z osobą, z którą nie mamy ochoty rozmawiać;
🗣 samopoczucie;
🗣 wybiórczość uwagi czyli przyswajanie sów, które mają dla nas znaczenie;
🗣 nieumiejętność decentralizacji – osoba, która cała uwagę skupia na sobie i nie jest wstanie przyjąć innego punktu widzenia niż swój własny.
#zostajemywkontakcie