787 682 912 fdr@ciosl.pl

Uczestnicy projektu pt.,,Częstochowa Silna Dzielnicami” zostali zaproszeni na spotkanie podsumowujące działania Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej Ostatni Grosz.

Zebrani rozmawiali o korzyściach i możliwościach jakie Mieszkańcy dzielnicy Ostatni Grosz uzyskali dzięki realizacji projektu, a także o ich pomysłach na zadania jakie mogły by realizować kolejne projekty, czy przedsięwzięcia społeczne na dzielnicy.

Czas spotkania upłyną w bardzo miłej i radosnej atmosferze swobodnej rozmowy, wymiany poglądów. Był też okazją do spotkania się i budowania relacji między Mieszkańcami oraz planowania wspólnych ich działań w najbliższej przyszłości.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Jesteśmy w kontakcie