787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLOstatniGrosz

🧶Nasi młodzi uczestnicy poznali się wzajemnie – tym razem w grupie jest 10 dziewczynek i 4 chłopców.

🧶Odbył się ,,zwiad” terenu szkoły.

🧶Zapoznaliśmy uczestników z regulaminem półkolonii.

🧶 Wspólnie spędziliśmy czas podczas aktywizujących zabaw i gier ruchowych na świeżym powietrzu.

Półkolonie to wsparcie dla rodziców i opiekunów, którzy w tym czasie pracują nad aktywizacją zawodową oraz rodzinnymi relacjami! 🔑💪🔑