787 682 912 fdr@ciosl.pl

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Furaha!!!

Dzień ten ustanowiono na pamiątkę polaka mieszkającego w Kenii i zajmującego się terapią zajęciową dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem i Zespołem Dawna.

Jest on założycielem Centrum Terapii.

Słowo Furaha oznacza szczęście.

Celem obchodów tego dnia jest uświadamianie ludzi na całym świecie na temat porażenia mózgowego i autyzmu, które często są nieakceptowane i uważane za ,,inne” przez społeczeństwo. Dzień Furaha przypomina nam o tolerancji wobec osób chorych, a także o ich równych prawach do szczęścia.

Największym problemem osób z niepełnosprawnościami polega na tym, że nikt nie patrzy na nich z perspektywy rozwoju osobistego, czy społecznego. A są to najważniejsze aspekty życia każdej osoby.

Coraz więcej mówi się o usuwaniu barier przestrzennych i ekonomicznych, jednak jest to wciąż za mało!

Dlatego starajmy się nie postrzegać niepełnosprawności stereotypowo, jako osób gorszych i niepełnowartościowych.

Może macie swoje postrzeżenia na ten temat? Podzielcie się nimi z nami!

Czekamy 572 376 590