787 682 912 fdr@ciosl.pl

W Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej odbyły się Dni rodzicielstwa zastępczego. Spotkanie informacyjne prowadził ekspert, który przekazał szczegółowe informacje na temat rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka oraz szkoleniach przygotowujących kandydatów.

Poinformował o formach wsparcia i pomocy oferowanej rodziną zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, takich jak:

wynagrodzenie,

możliwość zatrudnienia osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,

pomoc finansowa na utrzymanie każdego dziecka,

zwrot wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania,

dofinansowanie do remontu przystosowującego mieszkanie do potrzeb dzieci,

wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów,

pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna,

szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu

572 376 590