787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLOstatniGrosz

Bycie ,,eko” jest spoko! Jesteśmy zieloną dzielnicą więc i w naszych domach powinno być ekologicznie!

♻️ Kontynuując nasz cykl ekologiczny zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniem sprawiedliwego handlu.

♻️ Sprawiedliwy handel to partnerstwo handlowe oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych.

Kilka smutnych faktów:
❌ Przeciętny pracownik plantacji kawy zarabia 0,5 USD dziennie.
❌ Z każdej wypijanej filiżanki kawy jej producent otrzymuje jedynie 5-25 groszy.
❌ Pracownicy plantacji nie są w stanie ze swojej pracy utrzymywać i wykształcić swoich dzieci.

Najważniejsze zasady sprawiedliwego handlu:
✔️ Uczciwa cena, jaką otrzymują producenci za swoje produkty.
✔️ Praktyki handlowe oparte na bezpieczeństwie i zasadach szacunku.
✔️ Odpowiednie warunki socjalne i sprawiedliwe płace.
✔️ Zwiększenie świadomości i wiedzy konsumentów.

♻️ Z Fair Trade jest powiązanych kilka innych ważnych kampanii społecznych!
♻️ Warto śledzić różne tego typu akcje, żeby zwiększyć świadomość konsumencką.
♻️ W Polsce istnieje fundacja ,,Kupuj odpowiedzialnie”, która działa na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz odpowiedzialnej konsumpcji.
♻️ Zachęcamy do śledzenia strony fundacji i poszerzania wiedzy na temat sprawiedliwego handlu! 👇  👇

Źródło: https://www.ekonsument.pl/s56_o_nas.html