787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSL Lisiniec

Lisiniec – nasza mała ojczyzna. Pod takim hasłem upłynął nam dzisiejszy dzień na zajęciach środowiskowych w ramach akcji ,,Rodzinne relacje na wakacje.”

Dzieci wraz z wychowawcami odwiedziły cmentarz św. Rocha, gdzie mogły wziąć udział w grze terenowej oraz posłuchać legendy związanej z jednym z zabytkowych pomników.

Wyszukiwanie nagrobków znanych Częstochowian i poznanie ich historii wzbudziło duże zainteresowanie młodych odkrywców.

Nauka przez zabawę to ważny element tych zajęć.

Następnym przystankiem na trasie wycieczki był Park Lisiniec, gdzie dla dzieci przygotowane zostały gry i zabawy ruchowe.

Była to niezwykle ciekawa lekcja lokalnego patriotyzmu.

#rodzinnerelacjenawakacje