787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka
Za nami pierwszy w tym miesiącu Trening umiejętności psychospołecznych.

Na spotkaniu poruszyliśmy temat konfliktu i skutecznych sposobów rozwiązywania go.

Nasze uczestniczki stwierdziły, że konflikt najczęściej bierze się z odmiennych poglądów na różne tematy.

Nigdy nie ma tak w życiu, żebyśmy się we wszystkim zgadzali, ale zawsze musimy szanować drugiego człowieka.

Uczestniczka podała przykład sytuacji konfliktowej w jakiej się sama znalazła i jak udało się jej z niej wyjść.

Zgodnie stwierdziliśmy, że kiedy podejście do konfliktu jest pozytywne umacnia relacje z innymi ludźmi.

Pani trener omówiła sposoby rozwiązywania konfliktów i zwróciła uwagę na możliwości zapobiegania im.

Bardzo dziękujemy za czynny udział w spotkaniu.

Było to bardzo inspirujące!

Zostajemy w kontakcie! 📞 tel. 572 377 069