787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Trening umiejętności psychospołecznych DOSL Grabówka za nami.
Kolejny istotny temat, który został poruszony na spotkaniu z trenerem umiejętności psychospołecznych to ,,KONFLIKT”.
Konflikt to naturalne zjawisko pojawiające się w każdej dziedzinie naszego życia. Pojawia się najczęściej tam gdzie dwie lub więcej stron dąży do sprzecznych celów.

Wyróżniamy następujące konflikty:
– konflikt destrukcyjny , który wyzwala w nas negatywne emocje. Pokazuje dominacje jednej ze stron.
– konflikt konstruktywny, czyli chęć dojścia do kompromisu. Uzyskanie korzyści, pozytywów dla obu stron.
Konflikt to również burza emocji, nad którą nie zawsze potrafimy panować.

Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie omówić ten ważny temat!