787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Drodzy Mieszkańcy zajęcia z trenerem umiejętności psychospołecznych za nami. Kolejny ważny temat, który został poruszony na naszych warsztatach: ,, Jak odnaleźć w sobie dobre strony i umiejętnie zarządzać, własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji osobistych i zawodowych planów i zamierzeń”.

Uczestnicy warsztatów wykonali osobistą 📊 analizę SWOT, która miała na celu uzmysłowić💪 mocne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse wynikające z osobowości, umiejętności i naturalnych zdolności. Świadomość naszych 💪mocnych i słabych stron,🖋 dzięki którym możemy lepiej określić swoją ścieżkę kariery i wykorzystać pojawiające się szanse.
Natomiast mając pełną świadomość swoich słabych stron możemy zacząć nad nimi pracować.

Zapraszamy na kolejne treningi w Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej Grabówka.