787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

W naszym DOSL odbył się kolejny ,,Trening umiejętności psychospołecznych”. Tym razem nasi uczestnicy rozmawiali z trenerem o emocjach, jakie towarzyszą nam w życiu codziennym i zawodowym oraz ich wpływie na nasze działania. 😂😞😣😡

🔸 Jak emocje mogą wpływać na naszą ocenę sytuacji nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym?

🔸 Metody panowania nad nimi, jak również trening pozwalający nam na chwile odprężenia i ustabilizowania swoich nadmiernych emocji, które nie zawsze mogą być dobrym doradcą.

🔸 Technikami warsztatowymi wzmacnialiśmy Inteligencję emocjonalną (IQ).

🔸 Metoda ta pozwala nam na racjonalną ocenę swojego stanu.

Zachęcamy do udziału w kolejnych zajęciach i kontaktu z nami.