787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

✔ Szkolenia to siła napędowa do działania i podnoszenia naszej samoświadomości.

✔ Na poprzednim spotkaniu z trenerem umiejętności psychospołecznych omawialiśmy
,,5 zasad asertywności według Herbarta Fensterheima”.

✔ Dziś kojne wyzwanie dla naszych uczestników, sprawdzamy przy użyciu ,,Skali asertywności Rathusa”
profil badanej osoby.

✔ Dowiemy się czy to, co postrzegamy jako asertywną komunikację jest faktycznie asertywne czy agresywne?

✔ Kiedy ludzie komunikują się i zachowują asertywnie, automatycznie ogranicza to agresywne zachowania.

✔ Ważne jest, aby mieć świadomość, że asertywność
to kwestia praktyki. To także umiejętność radzenia sobie
z niepewnością i kontaktami z ludźmi.

✔ Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o sobie i swoim stylu komunikowania się zapraszamy na spotkania z trenerem
do DOSL Grabówka.