787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

To już ostatnie spotkanie z Trenerem umiejętności psychospołecznych.
Tym razem głównym tematem naszych rozmów były emocje i ich sposób wyrażania.
Jak emocje potrafią wpływać na relacje międzyludzkie i sposób postrzegania otaczającego nas świata.
Jak możemy panować nad nimi, oraz sposoby rozładowania negatywnych emocji.
Trener umiejętności psychospołecznych zademonstrował nam jak pracować nad swoimi emocjami.
Praca nad sobą i naszymi emocjami pomaga nam w lepszym postrzeganiu siebie.
Dziękujemy trenerowi umiejętności psychospołecznych za wszystkie przeprowadzone treningi!
Jesteśmy przekonani że, wszystkie te rady będą Wam pomocne w codziennym życiu.