787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Drodzy Mieszkańcy Grabówki nadszedł czas na ostatnią, finałową część podsumowania naszych działań w projekcie pn. ,, Częstochowa silna dzielnicami”.
Spotkanie, jakie miało miejsce w Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej, dostarczyło nam wiele emocji i przywołało wspomnienia, jakie nagromadziły się w czasie trwania projektu.
Niewątpliwie był to okres działań na wielu płaszczyznach:
relacji społecznych
inicjatyw lokalnych
integracji międzypokoleniowych (sąsiedzkich).

Sukcesem tego projektu jest przede wszystkim zaangażowanie, jakie wnieśliście jako Mieszkańcy dzielnicy. Ważna była również współpraca z jednostkami publicznymi.
Działania jakie były podejmowane na przestrzeni lat podczas trwania projektu to przede wszystkim wynik rozmów z Państwem na trenie dzielnicy i w siedzibie DOSL.
Dzięki tym dzielnicowym rozmowom ustalono potrzeby Mieszkańców i Mieszkanek. Realizowaliśmy je poprzez zorganizowanie rozmaitych spotkań ze specjalistami takimi jak m.in.:
trener umiejętności psychospołecznych
trener umiejętności zarządzania własnymi środkami finansowymi
konsultacje prawne.

W ramach projektu odbywały się również spotkania integracyjne, mające na celu scalenie społeczności lokalnej.
Dzięki temu powstawały wspaniałe inicjatywy lokalne m.in.:
pasy zieleni
metamorfoza sali
pikniki i wiele innych działań.

To wszystko mogło mieć miejsce tylko i wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu w nasze działania. Projekt który trwał trzy lata to sukcesy, które powstały dzięki zaangażowaniu Mieszkanek i Mieszkańców dzielnicy.
To Wy jesteście sercem, które nadawało rytm działaniom podejmowanym przez DOSL. Dziękujemy!
Projekt co prawda się kończy, ale wasze działania mogą nadal trwać.
Rozwój dzielnicy leży w waszych rękach.