787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

❗📙🔸Dziś kolejne zagadnienie dotyczące rozwoju osobistego. Samodyscyplina. Czym jest? To inaczej umiejętność panowania nad swoimi emocjami i zachowaniem. Umiejętność ta jest szczególnie ważna, kiedy obieramy sobie nowe cele i potrafimy się zdyscyplinować by je osiągnąć, Czy łatwo osiągnąć samodyscyplinę❓ Jak każdą umiejętność należy ją rozwijać poprzez systematyczne ćwiczenia. Zacznijmy od wyznaczania sobie małych celów i nie pozwólmy emocjom wpływać na ich efekt. Pamiętajmy, że małe kroki pozwalają osiągnąć cel. Początkowo np. celem będzie przeczytanie książki 📙 w trzy dni, zakładając, że dziennie powinniśmy przeczytać określoną ilość stron. Dobra samodyscyplina, sumienność, umiejętność reagowania na swoje emocje pozwoli nam osiągnąć ten cel.

Przeszkody jakie możemy napotkać:
🔸 brak czasu 🕡– nasza wymówka np. brak czasu tylko dlatego, że chcemy oglądać TV. 📺
🔸 złe samopoczucie – zmęczenie np.: zła pogoda.⛈

Jeśli zapanujesz nad tymi emocjami, pokonasz je i osiągniesz wyznaczony cel.
Czyli Przeczytasz książkę 📙 w określonym przez siebie czasie.

Następne wyznacz sobie kolejny cel, który chcesz osiągnąć, zwiększając jego trudność.