787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Dziś polecamy ciekawy artykuł dla naszych Mieszkanek i Mieszkańców pt. „Rozwój emocjonalny dzieci w przedszkolu” autorstwa Eweliny Dąbrowskiej.🙂👶👧🧒

📙 Artykuł przypomina, że w życiu każdego z nas emocje odgrywają istotną rolę, tym bardziej w życiu małego człowieka, który dopiero nabywa kompetencje społeczne.

📙 Uczucia u dziecka zaczynają się rozwijać w wieku trzech lat, wtedy to mała istota zaczyna odróżniać emocje i uczucia oraz je rozumieć.👶🧡

📙 W pierwszych dwóch fazach życia tj. od trzeciego do piątego roku życia, dziecko ulega gwałtownym i krańcowym uczuciom: agresji, gniewu, czułości, radości, zazdrości czy też smutku.

📙 Genezą dziecięcych emocji najczęściej są potrzeby fizjologiczne, poznawcze oraz społeczne.

Na początku swojego życia dziecko nie potrafi jeszcze tłumić swoich emocji, dlatego nieistotny bodziec może stać się przyczyną wybuchu nagłych emocji. Najczęściej występujące emocje u przedszkolaków to: radość, miłość, smutek, złość, gniew oraz zazdrość. Często rodzice uczą dzieci, by te ukrywały swoje odczucia. Nie jest to dobra lekcja dla młodego człowieka!

📙 W artykule mowa jest również o formach przejawiania emocji przez przedszkolaka. Naturalnymi formami ich wyrażania są: ucieczka, atak, podskoki, wydawanie dźwięków, śmiech płacz, itp. Każda z nich zmienia się dość płynnie w zależności od zmienności uczuć.🙂😀☹😥

📙 Zachęcamy do zapoznania się z artykułem adresowanym do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Każda emocja przedszkolaków jest szczegółowo opisana i wyjaśniona jest jej geneza. Artykuł może dopomóc rodzicowi w zrozumieniu świata dziecięcych uczuć, a także w rozwiązywaniu kryzysowych sytuacji z nimi związanych. 🙂

http://www.publikacje.edu.pl/pdf/12075.pdf?fbclid=IwAR0Zh-Kf4o5P94_EByu_w29RaPY61JeRL6oz9jU09BIfJ6JgNDF9nr7OiCI

  Â