787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych pomaga nam w lepszym postrzeganiu siebie. 👨‍🏫👩
Obecnie na rynku znajduje się wiele różnorodnych możliwości, pomagających nam w zdobyciu wiedzy na tematy dla nas ważne i istotne. Są to między innymi różnego rodzaju szkolenia, które pomagają nam w zdobyciu nowych umiejętności przydatnych na przykład na rynku pracy jak i w samorealizacji oraz w spełnianiu swoich pasji. 👨‍🏫👩

Podnoszą one nie tylko nasze umiejętności ale również wzmacniają poczucie własnej wartości, co przyczynia się
do podniesienia naszych kwalifikacji na rynku pracy. 👨‍🏫👩

Czynniki wpływające na podnoszenie kwalifikacji:

🔶 wzrost tempa zmian cywilizacyjno – gospodarczych,

🔶 konieczność dostosowania się do nowych warunków pracy – wielokrotna zmiana pracy,

🔶 zmiana niektórych zawodów.

Dzięki inwestowaniu w siebie możemy:

🔶 podnieść kwalifikacje zawodowe,

🔶 wzmocnić poczucie własnej wartości,

🔶 podnieść kompetencje zawodowe,

🔶 wzmacniać relacje międzyludzkie,

🔶 poszerzać swoje horyzonty,

🔶 nawiązać nowe kontakty zawodowe, które mogą zaowocować w przyszłości.

Aby pogłębić swoją wiedzę na temat podnoszenia kwalifikacji i wzmacniania swojej samooceny zapraszamy do zapoznania się z artykułem poniżej:

https://www.pieniadzjestkobieta.pl/sposoby-na-rozwoj…