787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Z inicjatywy i przy współpracy z Mieszkańcami i Dzielnicowym Ośrodkiem Społeczności Lokalnej Grabówka zorganizowano akcję sadzenia pasów zieleni na terenie Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie!

Dzięki zaangażowaniu Mieszkańców, którzy włączyli się w przygotowanie terenu oraz pomogli w nasadzeniach roślin, ,możemy podziwiać piękno, jakie powstało z pracy ludzkich rąk.

Wspólna inicjatywa to nie tylko zaangażowanie Mieszkańców, ale i lokalnego przedsiębiorcy.

Wspólne działania miały na celu integrację społeczną, stworzenie miejsca przyjaznego zarówno Mieszkańcom jak i dzieciom oraz upiększenie dzielnicy.

Wspólna inicjatywa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem Mieszkańców dzielnicy oraz zapoczątkowała kolejną inicjatywę społeczną, ale tego Państwo dowiecie się już śledząc nasz FB.