787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Tolerancja i otwartość to najważniejsze przesłanie święta, jakie obchodzą trzeciego grudnia na całym świecie osoby niepełnosprawne . 👨‍🦽👩‍🦯

Święto to zostało ustanowione zaledwie 28 lat temu, bo w 1992 roku, przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ma na celu zwrócenie uwagi na problemy, z jakim borykają się osoby niepełnosprawne. 👨‍🦽👩‍🦯

Czy wiesz, że w Polsce według danych statystycznych organizacji rządowych jest ok 7 milionów osób niepełnosprawnych?
Współcześnie zmienia się postrzeganie tej części społeczeństwa. 👨‍🦽👩‍🦯 Infrastruktura publiczna jest dostosowywana do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, powstają zakłady pracy chronionej, uczelnie wyższe oraz szkoły robią wszystko aby, dostosować placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych. 👨‍🦽👩‍🦯
Zwiększanie świadomości społecznej wpływa znacząco na sposób postrzegania niepełnosprawności. 👨‍🦽👩‍🦯 między innymi przez potencjalnych pracodawców, którzy coraz chętniej zatrudniają 👨‍🦽👩‍🦯 osoby z niepełnosprawnościami.