787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

🔹Zapraszamy do wspólnej zabawy. Jedna z naszych Mieszkanek podzieliła się pomysłem na kreatywne spędzanie czasu z dziećmi – otrzymaliśmy też zdjęcia z rodzinne rozgrywki! Serdecznie dziękujemy!😘

🔖Jak samodzielnie przygotować grę?

🔹Szykujemy💑 4 kolorowe kartki (dowolne kolory). Można z czasem zwiększać ich liczbę.

🔹Rozkładamy kartki na podłodze w różnych odstępach i odległościach.

🔹Wyznaczamy linię startu np. wstążką – w większej odległości od kartek. Dziecko ustawia się na linii startu.

🔹Następnie rodzic podaje nazwę części ciała (wraz ze wskazaniem strony), a także kolor kartki.

np. : prawa noga na niebieskiej kartce.

🔹Zadaniem dziecka jest cierpliwie do doczekać końca komunikatu podawanego przez rodzica , a następnie jak najszybciej dotrzeć do kartki o właściwym kolorze i dotknąć jej odpowiednią część ciała – zgodnie z poleceniem.

🔹Ćwiczenie uczy cierpliwości (start może nastąpić po wysłuchaniu całego komunikatu), może też posłużyć do utrwalania nauki kolorów, części ciała czy stron (lewa, prawa).

A poza tym, to świetna rodzinna zabawa, która możecie przygotować wspólnie z wykorzystaniem elementów znajdujących się w domu!

🔹Zabawę można też przenieść na świeże powietrze, jeśli dysponujecie odpowiednim i bezpiecznym miejscem. Zamiast kartek z kolorami można rozłożyć np. kolorowe koce czy poduszki.