787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Prawo to system norm prawnych, wydany przez państwa w celu regulowania zasad postępowania w jego obrębie.
Istotną częścią naszego spotkania na platformie Zoom były pisma i termin jakich należy przestrzegać, aby pismo mogło zostać uznane za terminowe złożenie.

W polskim postępowaniu cywilnym wyróżniamy następujące terminy:
ustawowe – przewidziane w przepisach prawnych , ustawach
sądowe – ustalane są przez sąd mogą być również wydłużane bądź skracane przez sędziego
umowne – ustalone są przez uczestników danego postępowania.
instrukcyjne – dotyczące sądów.

Terminowość składania pism jest niezwykle istotna, ponieważ tylko niektóre terminy mogą zostać przywrócone.
A nawet jeśli jest to możliwe musimy mieć dobre uzasadnienie niedochowania terminu. Np: pobyt w szpitalu, zdarzenie losowe, kwarantanna.

Pamiętaj! Otrzymując pismo 📝czytaj dokładnie jaki jest termin składania odpowiedzi.